Løsning på konkurrence

-For omdelere øst for Storebælt-

 

 

Tak til alle der deltog i konkurrencen om en flot cykel til en værdi af ca. 5000 kr.

 

De rigtige svar på spørgsmålene er markeret med rødt

 

1.       Arbejdet skal udføres:

a.       Hurtigst muligt

b.      Sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

c.       Før der drikkes kaffe

 

2.      APV er:

a.       Antipativurdering

b.      Brandvæsnets nye hotline

c.       Arbejdspladsvurdering

 

3.      Hvis du kommer ud for en ulykke under arbejdet dækker den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring. Men for at den dækker, skal det meldes til:

a.       Din budleder

b.      Din personlige forsikring

c.       Politiet

 

 

Vinderen udtrækkes inden udgangen af maj 2018. Vinderen bliver kontaktet direkte.