Vold/Konfliktløsning

Se beskrivelser for rigtig/forkert adfærd. Teksterne er skrevet af Af H. Schumacher, stressreduktions- og selvforsvarsinstruktør, tidligere ansat ved politiet i Hamborg. 

Hvad ville du gøre i disse tilfælde?

Se beskrivelserne her.