Ulykker

Hvis der sker en arbejdsulykke på en virksomhed, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis den tilskadekomne medarbejder ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Klik på linket herunder for at læse om EASY:

EASY anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser via internettet