Psykisk førstehjælp

En række gode råd, når kollegaen har været ude for en chokerende oplevelse:

  • Førstehjælp er dobbelt hjælp. Det gælder også ved chok.

  • sat ord på både begivenheden, følelser og tanker. Spørg gerne efter detaljer, så den pågældende kan få lagt et billede af det skete. Det hjælper til at få orden på det kaos, der er opstået i hovedet.

  • Brug aktiv lytning - det vil sige stil spørgsmål, der får den chokerede til at fortælle. Lad være med at bringe dig selv i fokus ved straks at fortælle om noget lignende, du selv har oplevet. Det kan ikke bruges til noget i chokfasen.

  • Respekter den chokeredes reaktioner og lad det fremgå tydeligt. Vi reagerer forskelligt og kan ikke regne med, at andre reagerer, som vi selv ville gøre det.

  • Hold øje med kollegaen. Måske siger vedkommende, at det går fint og har ikke lyst til at snakke om begivenheden. Men måske skal der kun et lille pres til: "Du ser skidt ud - skal vi ikke lige sætte os ind ved siden af?"

  • Hvis den chokerede reagerer med humor, kan det være godt et stykke af vejen. Men vær opmærksom på, at det kan være et skjold, der dækker for reelle følelser og modvilje mod at få sat ord på, fordi det er svært.

  • Det kan være udmærket at lade den chokerende forlade arbejdspladsen og dermed komme væk fra stedet. Men det går ikke at lade ham eller hende tage hjem til et tomt hus. Man skal ikke være alene. Til gengæld kan det være en god idé at gå en tur sammen.

  • Tilbyd hjælp til praktiske ting. Det kan være at køre bilen hjem, hente barn i instituion, købe lidt ind mv. Vi magter ikke noget i en akut krisesituaiton og kan ikke overskue praktiske, dagligdags ting.

  • Lad kollegaen tale med den eller dem, vedkommende har mest tillid til. Der er ofte behov for en vis grad af fortrolighed, og det er sjældent chefen, der er den rette. Derimod kan chefen være god til at tage affære i forhold til en hel personalegruppe og skabe rammerne, hvor man kan tale stille og roligt sammen.

  • Nogle virksomheder har et psykisk beredskab, og det er en god idé. Her kan man på forhnd få sagt, hvem man helst vil tale med, hvis det en dag er nødvendigt. Den, man har størst tillid til, kender som regel også mere til hele livssituationeen, familieforhold mv.

  • Et godt psykisk beredskab kræver desuden at arbejdspladsen i forvejen har kontakter eller aftaler, så der hurtigt kan trækkes på akut professionel hjælp.

Tekst: Kurt Balle Jensen
Udarbejdet i samarbejde med psykolog Lise Skinhøj, Falck Healthcare.