FAQ (Frequently asked questions)

Ofte stillede spørgsmål om natarbejde og helbredskontrol

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til natarbejde og helbredskontrol.

Om natarbejde

Hvornår er det natarbejde?

Ved natperiode er der tale om de 7 timer i tidsrummet 22.00 til kl. 05.00, med mindre andet er aftalt.

Hvem er natarbejdere?

Man er natarbejder, når man udfører mindst tre timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller når man udfører arbejde i natperioden i mindst 300 timer indenfor 12 måneder.

Om helbredskontrol

Der starter en ny medarbejder i vores virksomhed, og denne skal arbejde om natten. Skal medarbejderen tilbydes helbredskontrol inden han starter i jobbet om natten eller senere?

De ansatte skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde.

Hvor længe gælder tilbuddet?

Fra du før tilbud om helbredskontrol, har du minimum 2 dage til at tage imod det.

Er helbredskontrol gratis for medarbejderen?

Ja

Hvor ofte skal medarbejderen tilbydes helbredskontrol?

I henhold til overenskomsten minimum hvert 2. år og i henhold til lovgivning hvert 3. år

Hvad indbefatter helbredskontrol?

Helbredskontrol er ikke helbredstjek eller helbredsundersøgelse. Formålet er alene at forebygge arbejdsbetingede lidelser eller forbedre arbejdsmiljøet. Kan foregå ved en spørgeskemaundersøgelse suppleret med generel oplysning på skrift eller ved foredrag.

Hvem skal gennemgå helbredskontrol-skemaet?

Det bør gennemgøs af uddannet sundhedspersonale. Oplysninger vedrørende helbredskontroller er fortrolige. Arbejdsgiveren har kun ret til at få en samlet vurdering/konklusion af samtlige de udførte helbredskontroller.

Hvad gør man, hvis man kan se ud af helbredskontrollen, at en medarbejder lider af helbredsproblemer, fordi denne udfører natarbejde?

Sundhedspersonellet skal opfordre den ansatte til at opsøge egen læge for en tilbundsgående undersøgelse. Hvis der kan påvises eventuelle problemer, som påviseligt skyldes natarbejde, skal personen oplyse det til arbejdsgiveren. Han skal herefter, når og hvis det er muligt, i stedet tilbyde arbejde om dagen.

Om problemer ved natarbejde

Typiske problemer forbundet med natarbejde?

Mave-tamproblemer

Psykiske reaktioner, eks. nervøsitet, irritation, rastløshed.

Forværring af eksisterende sukkersyge.

Søvnproblemer

Hvordan afhjælpes eventuelle problemer?

Planlæg din søvn og respekter at du skal have den!

Respekter din hviletid.

Snak med din læge og få vedkommende til at rådgive dig.

Om loven

Hvor finder jeg yderligere oplysninger?

At-vejledning D.7.5, August 2010 - Helbredskontrol ved natarbejde -