Helbredskontrol ved natarbejde og FAQ

Helbredskontrolmodel

Den enkelte distributør kan benytte sig af nedenstående model eller en anden egen valgt løsning når der skal tilbydes helbredskontrol ved natarbejde. Ingen er i øvrigt forpligtet ud over gældende bestemmelser og hver distributør for sig står til ansvar for overholdelse af reglerne i egen virksomhed.

 

Forslag til model.

  • Virksomheden indgår aftale med et firma der forestår helbredskontrollen. 
  • Der afholdes informationsmøde 1 gang årligt for alle interesserede ansatte i virksomheden. På mødet fortæller personale fra firmaet der forestår helbredskontrollen om betydning af helbredskontrol og om hvordan kontrollen fungerer. Der udleveres generelt informationsmateriale om natarbejde ved mødet. Der kan desuden evt. være mulighed for at få taget blodtryk mv. og drøfte almene spørgsmål om helbred. 
  • Til alle ansatte bude udsendes informationsmateriale om helbredskontrol, hvor det anføres hvordan helbredskontrollen foregår og hvornår den enkelte kan deltage, jf. kravene i overenskomsten. Nyansatte bude modtager tilsvarende information i forbindelse med ansættelsens begyndelse, jf. overenskomstens krav. 
  • Såfremt mere end 20 ansatte bude årligt gennemfører helbredskontrol, er firmaet der forestår kontrollen, forpligtet til at fremsende en årlig generel afrapportering til arbejdsgiver. Denne afrapportering bør drøftes i arbejdsmiljøorganisationen.

Helbredskontrol gennemføres i flere trin:

  1. Det enkelte bud gennemfører en web-baseret undersøgelse af ca. ½ times varighed. 
  2. Resultatet af undersøgelsen vurderes af sundhedsfagligt personale fra det firma der forestår helbredskontrollen. 
  3. Hvis den web-baserede undersøgelse indikerer potentielle komplikationer forbundet ved natarbejde, kontaktes buddet telefonisk af en sundhedsfaglig person fra firmaet der forestår helbredskontrollen. Telefonkonsultationen varer ca. ¼ time og udmøntes altid i anbefaling om at konsultere egen læge. 
  4. Egen læge kan stille diagnose eller henvise til yderligere undersøgelse og sluttelig behandling.

Ovennævnte efterlever kravene i overenskomsten, gældende AT-vejledning og gældende krav jf. arbejdstidsdirektivets bestemmelser.

En vifte af firmaer, tilbyder ovennævnte ydelser. Alectia synes fordelagtigt. 

Det vil være den enkelte distributør der indgår aftale med firmaet og der er således ikke tale om en egentlig brancheordning, der forpligter distributørerne til at følge modellen. Ej heller kan der gives generel branchemæssig afrapportering fra helbredskontrollerne.

Læs FAQ (Ofte stillede spørgsmål)