Vægt/belæsning

En cykel skal være belæsset så man kan køre forsvarligt og sikkert på cyklen. Følg retningslinierne fra fabrikanten.

Totalvægt for en påhængsvogn til cykel må ikke overstige 60 kg. Er påhængsvognen forsynet med påløbsbremse, må totalvægten dog være indtil 100 kg.

For belæsning af ladcykler må man rette sig efter fabrikantens oplysninger om, hvad cyklen kan tåle.