Reflekser

En cykel skal være forsynet med mindst en hvid refleks, der er synlig forfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter, og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

En cykel skal være forsynet med mindst en rød refleks, der er synlig bagfra. En cykel med mere end to hjul skal dog være forsynet med mindst to sådanne reflekser, der er anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter, og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

En cykel skal være forsynet med mindst to gule reflekser, der bevæger sig, når cyklen kører, og som er synlige bagfra.

En cykel skal på hvert hjul være forsynet med mindst en gul refleks, der er synlig fra siderne, eller med hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.

En ethjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst en hvid refleks, der er synlig forfra, og mindst en rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En tohjulet påhængsvogn til cykel skal være forsynet med mindst to hvide reflekser, der er synlige forfra, og mindst to røde reflekser, der er synlige bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved påhængsvognens yderste punkter som muligt. Sidevogn til cykel skal være forsynet med mindst en hvid refleks, der er synlig forfra, samt mindst en rød refleks, der er synlig bagfra. Reflekserne skal være anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt.

En påhængsvogn til cykel skal på hver side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst en gul refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. En sidevogn til cykel skal på højre side være forsynet med mindst to gule reflekser, der er synlige fra siden, eller med mindst en gul refleks i hjulet, der er synlig fra siden.

En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med trekantet refleks. Reflekser i et par skal være ens.

En cykel og påhængs-eller sidevogn hertil kan forsynes med supplerende reflekser efter følgende regler: Fastmonterede, fremadrettede reflekser skal være hvide, bagudrettede røde og reflekser, der vender til siden, gule. Bevægelige reflekser skal være gule.

Uanset bestemmelsen kan refleks, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, fortsat anvendes. Påbudt refleks, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, skal dog være E eller e-mærket eller mærket efter anden godkendelsesordning.