Lygte

Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst en forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys tydeligt synligt forfra i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne. På en cykel med mere end to hjul skal forlygten være anbragt højst 0,5 m inden for cyklens yderste venstre punkt.

Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst en baglygte, der afgiver rødt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne. En cykel med mere end to hjul skal, såfremt den højst er 1 m bred, være forsynet med mindst en baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og såfremt den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en påhængsvogn til cykel være forsynet med mindst en baglygte anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal i lygtetændingstiden være forsynet med mindst en baglygte, der er anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt. Baglygte på påhængs- eller sidevogn skal opfylde kravene til baglygte til cykel.
For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn skal opfylde bestemmelserne i § 16, stk. 2 og 3 (lysstyrke)."
Uanset bestemmelserne kan for- og baglygte, der er erhvervet inden den 1. januar 1998, fortsat anvendes. Sådan lygte skal endvidere kun være tydelig synlig i mindst 150 meters afstand, ligesom baglygte ikke skal være synlig fra siderne.
Baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 200 blink pr. minut.

En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan være forsynet med gule sidemarkeringslygter.
En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med andre lygter end de nævnte.
På en cykel med påhængsvogn skal cyklen ikke være forsynet med baglygte.