Længde bredde

En cykel må hverken i belæsset eller ubelæsset stand have større bredde end 1 m. Det samme gælder for en påhængsvogn.

En cykel med mere end to hjul må have en bredde på op til 1,25 m. (Betjeningsgreb og spejle medregnes ikke i cyklens bredde.)

På en tohjulet cykel må styrets bredde ikke overstige 70 cm.

Den samlede længde af cykel og evt. påhængsvogn må hverken i belæsset eller ubelæsset stand overstige 3,5 m.