Vejrlig

Ved problemer med at aflevere avisen og andre produkter som følge af vejrlig, melder omdeleren det til distriksleder/budleder. Det er distriktsleder/-budleders ansvar fra situation til situation at finde en løsning for sikker håndtering i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Der kan med fordel varsles i budlokalerne, hvis vejrudsigten melder om eventuelle kommende problemer, så budene er varsomme og opmærksomme på egen sikkerhed.