De 7 bud

 1. Instruktionspligt
  Arbejdsgiveren skal sørge for personlig instruktion og oplæring, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 2. Ulykker
  Ulykker skal meldes til arbejdsgiveren. Nærved ulykker bør meldes til arbejdsgiveren.
 3. Hviletid og fridøgn
  Der skal gives mindst 11 timers hvile indenfor 24 timer og mindst 1 fridøgn om ugen.
 4. Toiletforhold
  Ved en daglig arbejdstid på mere end 2 timer skal arbejdsgiveren anvise passende toiletforhold, som kan nås indenfor ca. 10 minutter.
 5. Ventetid
  Da ventetid er betalt arbejdstid, tilbringes ventetid, hvor arbejdet foregår, medmindre andet er aftalt.
 6. Løfteteknik
  Løft ikke mere end ca. 25 kg. ad gangen (det svarer til en stak aviser på ca. 40-50 cm.)
 7. Cyklen
  Overlæs ikke cyklen og fordel vægten ligeligt. Se mere om vægt/mål under "Din Cykel". Iøvrigt skal Færdselsloven overholdes.